افزايش ساعت كار كتابخانه عمومي رايحه| ویکی پدیا فارسی

افزايش ساعت كار كتابخانه عمومي رايحه

كتابخانه عمومي رايحه از اول ارديبهشت ماه 1395 افزايش ساعت كاري خواهد داشت.

ساعت كار جديد كتابخانه: 8:30 الي 19

سالن مطالعه فقط اختصاص به بانوان دارد.

جهت اطلاعات بيشتر به كتابخانه مراجعه نماييد و يا با شماره تلفن 44661515 داخلي 13 تماس حاصل نمائيد.